Heilpraktik

Hvad er heilpraktik?

En heilpraktiker er en naturmediciner uddannet efter tyske traditioner. Heilpraktikken har sin oprindelse i folke-medicinen og omfatter flere forskellige discipliner indenfor diagnostisering og terapier. Ordet ’heil-praktik’ betyder oversat til dansk ’helbredelses-terapi’.

Heilpraktikeren arbejder med at finde årsagen til sygdom, frem for at behandle dens symptomer. Terapeutisk arbejder heilpraktikeren med at retablere homøostasen (kroppens naturlige balance), så kroppen bliver i stand til at helbrede sig selv. Dette gøres gennem regulationsterapi, der handler om at tilføre kroppen det den mangler (eksempelvis gennem kost, vitaminer og mineraler) og "fjerne" det der er for meget (stofskifterestprodukter eller en generel oversyring i bindevæv mm..).

Vores krop har en iboende evne til at helbrede sig selv. Når kroppen udsættes for forskellige belastninger, vil utallige mekanismer i kroppen begynde at kompensere for det. Disse processer foregår konstant uden, at vi til dagligt mærker det.

Når kroppen udsættes for belastninger, der er større, end kroppens systemer selv er i stand til at regulere sig ud af, bliver vi syge. Mangelfuld kost, forurening, negativ stress, følelsesmæssige ubalancer, misbrug af stimulanser, søvnmangel og for lidt motion spiller alt sammen ind og er med til at skabe mulighed for ubehag og sygdom – alt efter hvor gode vores fysiske, psykiske og genetiske ressourcer er.

Heilpraktik image